...Kręgosłup stanowi podstawę naszego ciała, najważniejszą arterię komunikacyjną pomiędzy mózgiem, a każdym narządem , każdą komórką naszego ciała. Tylko jego anatomiczna postać , z prawidłowymi krzywiznami zapewniają nam zdrowie.  Jakiekolwiek zmiany czy odstępstwa od tego stanu , to przyczyna dolegliwości i chorób. 
Tak naprawdę w XXI wiek wkroczyliśmy mając strukturę człowieka  pierwotnego, stworzonego przed tysiacami lat. Do Natury powinniśmy się przystosować, nie można jej zmienić , nie da się jej poprawić...


We współczesnym świecie, mimo nowoczesnych technik i metod leczenia, doskonale sprawdzają się stare, bardzo często wywodzące się z ludowych, terapie. Jedną z takich jest terapia Dorna. Należy ona do alternatywnej medycyny manualnej i jest od ponad 30 lat stosowana przez masażystów, naturoterapeutów, fizjoterapetów oraz lekarzy. Najszerzej rozpowszechniona jest w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Metoda ta ma szerokie zastosowanie przede wszystkim przy bólach grzbietu i kręgosłupa, rwach kulszowych i ramiennych, skoliozach, wadach postawy u dzieci i dorosłych oraz przy innych stanach chorobowych organów wewnętrznych, spowodowanych blokadami kręgosłupa. Według Ditera Dorna wszelkie dolegliwości, związane z bólami pleców i kręgosłupa oraz stawów obwodowych, spowodowane są zaburzeniami statyczno-dynamicznymi układu kostnego i mięśniowo-więzadłowego. Tylko prawidłowo ukształtowany kręgosłup, jako podstawa naszego szkieletu oraz osłona rdzenia kręgowego, jest gwarancją naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.  Metoda zaskakuje swoją prostotą, a jednocześnie zachwyca skutecznością. Świat medyczny, choć podzielony, dawno uznał ją jako metodę stosowaną w lecznictwie.  Intuicja i spuściznę, jaką po sobie zostawił, podkreśla jego ponadczasowy geniusz...  Wspólna praca  z moimi przyjaciółmi w Niemczech i wiele wykonanaych zabiegów pomogło mi opracować własny praktyczny sposób do walki problemami kręgosłupa. Nazwałem go - Dorn für Profis - masaż progresywny. Organizm ludzki tworzy ciąg kinetyczny, którego początkiem jest ludzka stopa a końcem ostatni kręg szyjny zwany atlasem. Zabieg ten w sposób szczególny podkreśla rolę stopy i powięzi, przy tworzeniu wzorca posturalnego człowieka i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Usprawnia i mobilizuje cały organizm we wszystkich płaszczyznach ciała.  Wprowadziłem do terapii wymuszony ruch w płaszczyźnie poziomej, jako nowatorskie rozwiązanie. Rytmiczna aktywność całego segmentu ruchowego kręgosłupa,  wyzwala zupełnie nowe, olbrzymie możliwości terapeutyczne. To nowa wersja miękkiej chiropraktyki w terapi manualnej, holistyczny i bardzo skuteczny zabieg, przywaracający sprawność i zaburzone funkcje kręgosłupa. Współczesny świat medyczny, podzielił ludzki organizm na ,,części" i traktuje według specjalizacji fragmentarycznie. Nasz organizm był, jest i będzie  jedną całością. Wzorce posturalne wytworzone w młodości, mają swoje konscekwencje w wieku dojrzałym. Nawet najmniejsze zmiany w jakiejkolwiek części czy strefie naszego ciała, mają wpływ na cały organizm. Dysfunkcja stawu, mięśnia, czy małego więzadła zmienia funkcjonowanie całego organizmu. Olbrzymią i bardzo ważną rolę pełni tkanka łączna jako cłaościowy element naszego ciała. Reakcje wytwarzane przez powięź, zachowane w pamięci jako ,,odcisk życia",są źródłem zachowań naszego organizmu.  Tyko całościowy zabieg, holistyczny - jak dziś przyjęto nazywać - jest gwarancją poprawy i powrotu do dobrego samopoczucia. Systematyczne i stopniowe uwalnianie począwszy od stóp, a kończąc na ostatnim segmencie kręgosłupa jest istotą zabiegu. Zabiegu który nazwałem - Dorn für Profis - masaż progresywny. 

Wojciech Kąpiński

Kreator stron www - przetestuj!