Zdrowy kręgosłup 
                                     zdrowy człowiek
...Kręgosłup stanowi podstawę naszego ciała, najważniejszą arterię komunikacyjną pomiędzy mózgiem, a każdym narządem , każdą komórką naszego ciała. Tylko jego anatomiczna postać , z prawidłowymi krzywiznami zapewniają nam zdrowie.  Jakiekolwiek zmiany czy odstępstwa od tego stanu , to przyczyna dolegliwości i chorób. 
Tak naprawdę w XXI wiek wkroczyliśmy mając strukturę człowieka  pierwotnego, stworzonego przed tysiacami lat. Do Natury powinniśmy się przystosować, nie można jej zmienić , nie da się jej poprawić...
Kliknij, aby edytować treść...


We współczesnym świecie, mimo nowoczesnych technik i metod leczenia, doskonale sprawdzają się stare, bardzo często wywodzące się z ludowych, terapie. Taką terapia jest autorska terapia która nazwaliśmy Dynamiczna Terapia Manualna Kręgosłupa.  Wspólna praca  z moimi przyjaciółmi w Niemczech i wiele wykonanaych zabiegów pomogło mi opracować własny praktyczny sposób do walki problemami kręgosłupa. Nazwałem go - Dynamiczna Terapia Manualna Kręgosłupa. Organizm ludzki tworzy ciąg kinetyczny, którego początkiem jest ludzka stopa a końcem ostatni kręg szyjny zwany atlasem. DTMK w sposób szczególny podkreśla rolę stopy i powięzi, przy tworzeniu wzorca posturalnego człowieka i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Usprawnia i mobilizuje cały organizm we wszystkich płaszczyznach ciała.  Wprowadziłem do terapii wymuszony ruch w płaszczyźnie poziomej, jako nowatorskie rozwiązanie. Rytmiczna aktywność całego ciała podnosi skuteczność zabiegu i daje bardzo wiele możliwości na wykonywanie całego szeregu czynności, przywaracających sprawność i zaburzone funkcje kręgosłupa. Współczesny świat medyczny, podzielił ludzki organizm na ,,części" i traktuje według specjalizacji fragmentarycznie. Nasz organizm był, jest i będzie  jedną całością. Wzorce posturalne wytworzone w młodości, mają swoje konscekwencje w wieku dojrzałym. Nawet najmniejsze zmiany w jakiejkolwiek części czy strefie naszego ciała, mają wpływ na cały organizm. W swojej terapii podkreśliłem olbrzymią rolę rozwoju stopy we wczesnym okresie rozwoju człowieka, ponieważ dysfunkcje w jej obszarze zmieniają funkcjonowanie całego organizmu. Olbrzymią i bardzo ważną rolę pełni tkanka łączna jako cłaościowy element naszego ciała. Reakcje wytwarzane przez powięź, zachowane w pamięci jako ,,odcisk życia"są źródłem zachowań naszego organizmu.  Tyko całościowy zabieg, holistyczny - jak dziś przyjęto nazywać - jest gwarancją poprawy i powrotu do dobrego samopoczucia. Systematyczne i stopniowe uwalnianie powięzi, więzadeł i mięśni od napięć, począwszy od punktów podporowych stóp, a kończąc na ostatnim segmencie kręgosłupa jest istotą zabiegu. Zabiegu który nazwałem - Dynamiczna Terapia Manualna Kręgosłupa

Dlaczego Dynamiczna ?- dynamiczna bo w odróżnieniu od większości terapii, zabieg wykonywany jest w trakcie wykonywanych rytmicznie ruchów całego ciała.

W jakim celu stosujemy ruch ? - dzięki urządzeniu wymuszamy ruch wszystkich segmentów kręgosłupa, wszystkich stawów, więzadeł, mięśni, powięzi. W przypadku kręgosłupa powodujemy naprzemiennie kompresowanie krążka, co stwarza wiele nowych możliwości manipulacji i mobilizacji w terapii.

Czy terpia jest trudna do nauczania? - dla osób którzy pracują w zawodzie wystarcza trzydniowy kurs aby nauczyć się podstaw i technik. Całkowitą zdolność posługiwania sie terapią nabywany w zależności od umiejętności, stażu pracy i ilości wykonanych samodzielnie zabiegów.

Czy DTMK ma jakiś okreśony porządek - DTMK ma określony ciąg diagnozowania przyczyn schorzenia i po analizie zastosowanie odpowiedniego ciągu działań terapeutycznych. Każde schorzenie inaczej przebiega u różnych pacjentów, dlatego wymaga to odpowiednich określonych działań. 

Więcej szczegółów udzialamy indywidualnie i na szkoleniach. Zapraszamy. 


Wojciech Kąpiński

http://tagen.tv/ - najciekawsza niezależna telewizja
Kreator stron www - przetestuj!